Seçim Anketi Sonuçları

Göç Etmek Durumunda Kalmış Suriyeliler Aday Olamıyor ve Oy Kullanamıyorsa Seçimler Anlamsızdır: Göç Etmek Durumunda Kalmış Suriyeliler Araştırması

Yeni anayasa yazma çabaları ve mevcut siyasal tartışmanın merkezindeki seçim meselesi ile birlikte, SACD (Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği) göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin seçimler hakkında ne düşündüğünü (meşruiyet, yaşayabilirlik, endişeler ve zorluklar) daha iyi anlamak için, ülkesi içinde göç etmek durumunda kalmış Suriyeliler, mülteciler ve diaspora ile doğrudan diyalog kurmuştur.

SACD, ülkenin geleceği hakkında karar verilirken, göç etmek durumunda kalmış Suriyeliler dâhil olmak üzere, tüm Suriyelilerin düşüncelerinin dikkate alınması gerektiğini ve bu düşüncelerin birkaç yıldır, son siyasal gelişmeler konusunda eksik olduğunu vurgulamaktadır.

Suriye’de gelecekteki bir seçimde (sürecin kendisinden hariç), meşruiyetin temel unsurunun Suriyelilerin bu süreci nasıl gördükleri ve ülkenin geleceği için esas olan böyle bir sürece katılma iradeleri ve güvenleri olduğunu hatırlamak her zaman büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, Suriyelilerin sesi ister anayasa ister seçim konusunda olsun yankılanmalıdır, duyulmalıdır.

 Metadoloji                                                     

Göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerle yapılan doğrudan görüşmeler ve seçim meselesini ele alan sosyal yardım faaliyetleri, 2020 yılının Eylül ve Aralık ayları arasında göç etmek durumunda kalmış 500 Suriyeli ile gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma ile birleştirildi. SACD, Veri Toplama ve Analiz Birimindeki deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip aracılığıyla, anketin ve araştırma örnekleminin yüksek düzeyde temsil edilebilir olmak üzere tasarlanması için metodik bir yaklaşım izlendi. Burada görüntülenen anket sonuçları, “Her Şeyden Önce Güvenli Ortam: Neden Siyasi Çözüm Olmadıkça Suriye’deki Seçimler Gayrimeşru Sayılacaktır?”

Anket

Anket üç tematik bölümden oluşacak şekilde oluşturulmuştur: İlki, Suriyelilerin geçmiş seçim deneyimleri ile ilgilidir çünkü bu deneyim Suriyelilerin gelecek seçimleri nasıl algılayacağını etkileyecektir ve araştırmanın geri kalan sonuçlarını daha iyi yorumlamamız için büyük bir öneme sahiptir. İkinci bölüm, göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin gelecekteki bir seçimi meşru görmesi için gereken değişiklikler ve koşullar ile ilgilidir. Bu bölümdeki bazı sorular, göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin mevcut koşullar altında seçimleri nasıl değerlendirdiğine işaret etmektedir. Üçüncü bölüm, katılımcıların seçimlere katılma niyetlerine ve seçim sürecine ilişkin haber alma kaynaklarına işaret etmektedir.

SACD anketlerindeki standart uygulamada olduğu üzere, anket, açık uçlu soruları ve çoktan seçmeli soruları önceden tanımlanmış cevaplarla birleştirerek katılımcılara çeşitli seçenekler arasından seçim yapma ve sıralama yapma imkânı sunar. Uygun olduğunda cevabın detaylandırılması için isteğe bağlı bir alan sağlanmıştır.

 Araştırma Örneklemi

Katılımcılara anketin içeriğini, sürecini ve zaman çizelgesini açıklayan güvenli bir ortam aracılığıyla davetiyeler gönderilmiş ve şahsen yapılan görüşmelerle katılımcılara tam bir “bilgilendirilmiş onam” sunulmuştur. Önceki tüm SACD araştırmalarında olduğu gibi, coğrafi dağılım, cinsiyet, yaş ve eğitim örneklem seçiminde referans kriterler arasında yer almaktadır.

Katılımcıların Profili

Cinsiyet

Coğrafi Dağılım

Yaş

Eğitim

Araştırma Sonuçları

Göçten önce Suriye'de herhangi bir seçimde oy kullandınız mı?
Evet, özgür iradem ve kanaatim olmaksızın 4.8%
Evet, oy kullanmak için baskılandım ve zorlandım 53.5%
Hayır, seçimlerin adil olduğunu düşünmedim 28.1%
Hayır, lojistik nedeniyle 12.7%
Cevap yok 1%
Suriye’de 2011’den önce gerçekleşen seçimlerin gerçek ve adil olduğunu düşünüyor musun?
Hiç adil veya meşru değildi 84.8%
Bazı usulsüzlüklere sahip meşru seçimlerdi 4.8%
Meşru ve adil seçimlerdi 0.8%
Bilmiyorum 9.1%
Diğer 0.6%
Göçten sonra herhangi bir seçime (yerel, parlamento, başkanlık) katıldınız mı?
2014 başkanlık seçimleri ve 2020 parlamento seçimleri hakkındaki izlenimleriniz neler?
Göç etmek durumunda kalmış kişiler oy kullanamadı 52%
Göç etmek durumunda kalmış kişiler adaylık koyamadı 43.2%
Oylar satın alındı 28.8%
- Seçimlerde hile yapıldı ve kazananlar önceden belirlendi 48.2%
Mevcut şartlar altında gelecek seçimlerde oy kullanmayı düşünüyor musunuz (göç etmek zorunda kalmış bir kişi olarak)?
Neden oy kullanmayı düşünmüyorsunuz?
Seçimlerin adil olacağını düşünmüyorum 85.5%
Kişisel sebepler 5.4%
Suriye’de olanlar ile ilgilenmiyorum 1.2%
Diğer 7.9%
Hangi şartlar altında seçimlere güvenirsiniz? (ilk 3’ü seçin)
Uluslararası gözetim ile yerel olarak düzenlenen 80.2%
Güvenlik durumunda ve güvenlik güçlerinin kontrolünde olumlu değişimler 79.6%
Anayasal ve yasal reformlar 76.6%
Göç etmek durumunda kalmış kişilerin katılımını garanti edecek adil ve meşru seçimler sizin için ne kadar önemli?
Demokrasiye ulaşmak için çok önemli ve barışçıl ayaklanmanın temel nedenlerinden biriydi 57%
Bir dereceye kadar önemli: Seçimler, Suriye'nin geleceği için çözümün sadece bir parçası 17%
Çok önemli, Suriye’deki barış için kilit nokta 12.5%
Önemli değil, hiçbir seçim adil olmayacak 9.9%
Önemli değil, seçimlerin yardımcı olacağını düşünmüyorum 3.5%
Diğer 0.1%
Seçimleri düzenlemek ve kişisel bilgilerinizi kullanmak için hangi taraflara güveniyorsunuz (ilk 3'ü seçin)?
Uluslararası gözetim (BM) 49.8%
Siyasal bir çözümden sonra Suriye hükümeti 42.2%
Tam siyasal dönüşümden sonra Suriye Hükümeti 41.4%
Eğer oy kullanmayı düşünüyorsanız, Suriye büyükelçiliklerinde oy kullanırken güvende hisseder misiniz?
Göç etmek durumunda kalmış insanları oy kullanmaktan veya aday olmaktan alıkoyan herhangi bir seçimi meşru görüyor musunuz?
Seçim konusunda bilgi kaynağınız nedir?
Sosyal medya 51.8%
Arkadaşlar 39.6%
Haberler ve medya 32%
Güvenilir bir kaynağım yok 21.6%
Resmi kaynaklar 14.4%
Uluslararası resmi kaynaklar 11%
Diğer 0.8%
Seçim süreci ve şartları hakkında sahip olduğunuz mevcut bilgilere güveniyor musunuz?

Yukarıda diğer bileşenlerle birlikte görüntülenen anket sonuçları, seçimlerle ilgili “Her Şeyden Önce Güvenli Ortam: Neden Siyasi Çözüm Olmadıkça Suriye’deki Seçimler Gayrimeşru Sayılacaktır?” başlıklı bir brifing belgesinde tam olarak tartışılmaktadır.

Tam brifingi buradan okuyun: