Biz Kimiz

Biz Kimiz

Türkiye’de Suriye Kardeşlik Sosyalleşme ve Yardımlaşma adıyla kayıtlı olan ve uluslararası arenada Syrian Association for Citizens Dignity ya da kısa adıyla SACD olarak tanınan ve Suriye’nin farklı bölgelerinden vatandaşların Suriye halkına hizmet gayesiyle kurduğu bir insani haklar halk hareketi olarak bilinen derneğimiz siyasetten bağımsız bir harekettir. Nerede olduklarına bakılmaksızın Suriyeli mültecilerin ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler’in (YEK) haklarını bulundukları yerde görünür kılmak, savunmak, korumak ve güvence altına almak için çalışır.

Derneğimiz mültecilerin ve YEK’lerin endişelerini, taleplerini ve vizyonunu ortaya koymak, yasal yolardan savunuculuk yapmak, ihtiyaç duyulan desteğin ulaştırılması ve önemli bölgesel ve uluslararası politika ve karar verme organlarını bilgilendirme ve harekete geçirme yoluyla bu kişilerin seslerinin duyulmasını sağlamak için mücadele eder.

Derneğimiz, sosyal statüsü veya dini görüşüne veya cinsiyetine bakmaksızın Suriye vatandaşlarının çeşitliliğini bünyesinde barındırmaktadır. Bütün Suriyeli mültecilerin ve YEK’lerin Suriye’ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş hakkını temin ve Yerlerinden Edilmiş Kişilerin kavramsal anlamına uygun olarak güvenli bir ortama kavuşturulması ve bunun gerçekleştirilmesi için mücadele etmektedir.

Mültecilerin ve YEK’lerin gerekli koşullar sağlanmadan ve de zorla geri gönderilmesine kesinlikle karşıyız. Dernek, mülteci ve YEK’lerin Suriye vatandaşları olarak haklarının tanınması temelinde onurlu bir geri dönüş amacı güden bir halk hareketinin Suriye’de gelecekte olacak herhangi bir çözüm için merkezi bir ehemmiyet arz ettiğine inanmaktayız.

SACD ne bir sivil toplum kuruluşu ne bir Kâr Amacı Gütmeyen Örgüt (NGO) ne de siyasi bir partidir; SACD bir toplum hareketidir.

Suriyeliler arasında, kapsayıcı bir vizyon uygulayabilme kapasitesine sahip, mülteciler ve YEK’ler meselesi ile vatandaşlık onuru kavramı çerçevesinde olgun ve birleştirici bir anlatımı dillendirebilen, asli bir meşruiyete sahip, halk tabanlı bir insani haklar hareketi oluşturmak; her ne olursa olsun duruşları ve de insani görüşleri nedeniyle göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin sesini ve endişelerini doğrudan farklı ve etkili kanallar aracılığıyla bölgesel ve uluslararası karar mercilerine ulaştırabilecek muteber ve etkili bir alan oluşturmak; ve nihayetinde uluslararası güvence ve sağlam izleme mekanizmaları ile mülteci ve YEK’lerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayan bir siyasi çözümün yaratılmasına katkıda bulunmak.

Göç etmek durumunda kalmış Suriyeli mültecilerin ve YEK’lerin Suriye’ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşünü sağlamak; kişisel mülklerini ve bütüncül vatandaşlık haklarını korumak ve içinde bulundukları bu durumu Suriye’de gelecekte olacak herhangi bir siyasi çözümün kilit taşına dönüştürmek.

  • Göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin savaştan önceki asıl ikamet yerlerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşü.
  • Mevcut göç etmek durumunda kaldıkları alanlarda güvenli ve onurlu yaşam koşulları sağlamak.
  • Geri dönüşe zorlanmayı durdurmak.
  • Göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin mülkiyet haklarını korumak.
  • Geri dönenlerin insani ve temel haklarını korumak.

Suriyeliler için yeni bir gelecek inşa etmeye çalışmakla kalmıyor, ayrıca yeni bir çalışma kültürü ve sosyal kültür oluşturmak için de çabalıyoruz. Gerçek bir halk hareketinin nasıl inşa edilmesi, yönetilmesi ve genişletilmesi gerektiği konusunda, Suriye toplumu içerisinde farklı bir yaklaşım, yenilikçi modeller ve süreçler getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Topluluk

Kolektif Liderlik

Şeffaflık

Ortak Çalışmaya Dayalı Karar Verme

Gençlerin ve Kadınların Güçlendirilmesi

Mükemmeliyet

Dâhili ve Harici Sinerji