Biz Kimiz

Türkiye’de Suriye Kardeşlik Sosyalleşme ve Yardımlaşma adıyla kayıtlı olan ve uluslararası arenada Syrian Association for Citizens Dignity ya da kısa adıyla SACD olarak tanınan ve Suriye’nin farklı bölgelerinden vatandaşların Suriye halkına hizmet gayesiyle kurduğu bir insani haklar halk hareketi olarak bilinen derneğimiz siyasetten bağımsız bir harekettir. Nerede olduklarına bakılmaksızın Suriyeli mültecilerin ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler’in (YEK) haklarını bulundukları yerde görünür kılmak, savunmak, korumak ve güvence altına almak için çalışır.

Derneğimiz mültecilerin ve YEK’lerin endişelerini, taleplerini ve vizyonunu ortaya koymak, yasal yolardan savunuculuk yapmak, ihtiyaç duyulan desteğin ulaştırılması ve önemli bölgesel ve uluslararası politika ve karar verme organlarını bilgilendirme ve harekete geçirme yoluyla bu kişilerin seslerinin duyulmasını sağlamak için mücadele eder.

Derneğimiz, sosyal statüsü veya dini görüşüne veya cinsiyetine bakmaksızın Suriye vatandaşlarının çeşitliliğini bünyesinde barındırmaktadır. Bütün Suriyeli mültecilerin ve YEK’lerin Suriye’ye gönüllü, güvenli ve onurlu dönüş hakkını temin ve Yerlerinden Edilmiş Kişilerin kavramsal anlamına uygun olarak güvenli bir ortama kavuşturulması ve bunun gerçekleştirilmesi için mücadele etmektedir.

Mültecilerin ve YEK’lerin gerekli koşullar sağlanmadan ve de zorla geri gönderilmesine kesinlikle karşıyız. Dernek, mülteci ve YEK’lerin Suriye vatandaşları olarak haklarının tanınması temelinde onurlu bir geri dönüş amacı güden bir halk hareketinin Suriye’de gelecekte olacak herhangi bir çözüm için merkezi bir ehemmiyet arz ettiğine inanmaktayız.

SACD ne bir sivil toplum kuruluşu ne bir Kâr Amacı Gütmeyen Örgüt (NGO) ne de siyasi bir partidir; SACD bir toplum hareketidir.