Kurumsal

Derneğimiz, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ve Suriye rejiminin kontrolü dışındaki bölgelerde hâlihazırda ikamet eden Suriye’nin farklı bölgelerinden göç etmek durumunda kalmış bir grup insanın girişimiyle kurulmuştur. Başlangıçtaki hedefleri sürekli tehdit, kamulaştırma ve mülklerine tecavüzle karşı karşıya kaldıkları ve yokluklarında geleceklerine başkaları tarafından karar verildiği sırada, göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin herhangi bir kilit karar alma merciinde meşru ve etkili bir sesinin olmayışını bir çözüme kavuşturmaktı.

2017 senesinin sonlarında, aşağıdaki hususları müzakere etme gayesiyle birçok toplantı yapıldı:

  1. Göç etmek durumunda kalmış insanların kaderlerine kendilerinin karar vermesi için gerçekçi meşru bir sesi nasıl oluşturabiliriz?
  2. Göç etmek durumunda kalmış Suriyeliler hareketini duyurmanın ve karar verme ve politika belirleme organlarını etkileyecek şekilde örgütlenmenin en iyi modeli nedir?
  3. Suriyeli göç etmek durumunda kalmış insanların Suriye sınırları içerisinde ve dışında bulundukları çeşitli bölgelere nasıl ulaşır ve onları hakları için samimiyetle mücadele edecek bir harekete nasıl seferber edebiliriz?

Birçok toplantının ardından, bu ilk grup, halk üzerinde etkili toplum liderlerinden oluşan daha geniş bir yelpazeye sahip danışma toplantılarına doğru genişledi. Başlangıçtaki bu fikirler olgunlaştı ve gönüllü, güvenli ve onurlu bir geri dönüş için apaçık bir dizi koşul tanımlayacak asıl kişilerin mülteciler/YEK’ler olması gerektiği ve bu koşulların gelecekteki herhangi bir siyasi çözümün kilit taşını nasıl oluşturacağı konusunda bir vizyon haline geldi.

Vizyonun uygulanmasını test etmek gayesiyle Humus İlinden başlayan bir “öncü proje” hayata geçirildi; burada bir dizi danışma ve sosyal yardım faaliyeti ile bir “Meclis” oluşturuldu ve karşılığında bu Meclis kolektif bir liderlik biçimi olarak bir grup gönüllü “mütevelli” atadı. Mütevelliler, göç etmek durumunda kalmış kişiler arasında yaşayan kusursuz bir itibara ve hatırı sayılır özgeçmişe sahip kişilerden oluşturuldu. Bu kişiler harekete liderlik etmek, halkla iletişim kurmak, hareketin meşruiyetini inşa etmek ve geri dönüş koşullarının yanı sıra karşılaştıkları insan hakları ihlalleri ile ilgili müzakerelerde göç etmek durumunda kalmış Suriyelilerin temsil edilmesi gerektiği mesajını iletmekle görevlendirildiler.

Derneğimizin kuruluşuna yönelik ilk gayretler, gerçek bir siyasi çözümün merkezinde Suriyeli göç etmek durumunda kalmış insanların ve mültecilerin sesinin olması gerektiğine inanan uluslararası aktivistler tarafından temsil edilen Avrupa Barış Enstitüsü (EIP) tarafından destek gördü. Humus İlinde uygulamaya koyulan “model”in net bir başarı örneği olmaya başlamasının ardından Derneğimiz, Şam, Şam Kırsal Bölgesi, Halep Deyrizor ve en son olarak da Hama dahil olmak üzere diğer illerde bir buçuk seneden fazla bir süredir aynı vizyon ve anlatımla aynı modeli/yaklaşımı hayata geçirdi.

Hareketimizin dernekleşme ihtiyacına binaen resmi kuruluş etkinliği 2 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tarihten itibaren hareketimiz hızla büyümeye devam etmekte, daha fazla il ve daha fazla halk üzerinde etkili, göç etmek durumunda kalmış kişi ve vatandaşlar davamıza katılmaya devam etmekte