Yayınlar

Raporlar

SACD aşağıdaki konu ve başlıklarla ilgili 3 ayda bir aydınlatıcı raporlar yayınlar:
– Güvenli çevre ve geri dönüş koşulları
– Özellikle rejim kontrolündeki bölgelerde Suriye’deki güvenlik durumları
– Yaşam koşulları
– Demografik değişimler
– Savaş ekonomisi ve Suriye’deki yolsuzluklar

Raporlar rejim bölgeleri dahil olmak üzere, tamamıyla Suriye içerisinden özgün bilgi ve verilere dayanarak, zengin uzman analizleriyle anlaşılır ve hedefe yönelik, bölgesel ve uluslararası yasa yapıcılara yönelik hazırlanıyor.

Brifing ve Analizler

The SACD is constantly monitoring the situation of the displaced Syrians all over the world, shedding light over the most relevant and impacting issues that are affecting the lives of the displaced people and calling for the appropriate action from the main actors and stakeholders.

In order to proactively inform decision and policy makers about the reality of the displaced Syrians in their current locations, and provide comprehensive recommendation to address pressing problems that are affecting the current situation of the displaced Syrians and to protect them from any ongoing violations of their human and civil rights; the SACD publishes briefings and analysis whenever is needed based on refugees and IDPs current affairs with the necessary set of recommendations