Vatandaşlık Onuru ve Hakları Derneği (SACD), turizm ve eğlence amacıyla değil, güvenlikleri ve hayatlarını korumak amacıyla tutuklamalardan, işkencelerden ve ayrım yapılmaksızın yapılan bombalamalardan kaçmak için Türkiye’ye sığınan, zorla yerinden edilmiş Suriyelileri kabul ettiği için Türk devletine teşekkür eder. Tüm bunları sadece Suriye rejimi gerçekleştirmemiş; Rus ve İranlı destekçileri de uluslararası yasaklanmış silahlar da dahil olmak üzere rejime silah sağlamış ve bu silahlar Suriye halkına karşı kullanılmıştır. Keyfi tutuklamalar, gözaltı merkezlerinde işkence ve adam kaçırmalar Suriye rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde hala devam etmektedir. Ayrıca kontrolü dışındaki bölgeler gelişigüzel bombalamalara, patlamalara ve suikastlara maruz kalmakta, insanca bir yaşamın asgari gereksinimlerinden yoksun kalıp, bunaltıcı bir insani krize şahit olmaktadır.

Bu sebeple, Vatandaşlık Onuru ve Hakları Derneği, Suriye’nin, devam eden ihlaller ve düşmanlıklar nedeniyle mültecilerin dönüşü için hala güvenlikten yoksun bir ülke olduğunu defalarca vurgulamıştır.

Vatandaşlık Onuru ve Hakları Derneği bu gerçeklikten yola çıkarak, Türkiye’de devam eden güvenlik kampanyasının bir sonucu olarak Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesini, zorla geri göndermeme ilkesini temel bir esas ve tüm devletlerin uyması gereken bağlayıcı bir kural olarak kabul eden uluslararası hukuka dayanarak yasa dışı bir zorunlu geri gönderme olarak değerlendirmektedir. Bu geri göndermeler aynı zamanda sınır dışı edildiği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı muameleye veya cezaya maruz kalacağına dair ciddi emareler bulunması halinde kişinin ülke dışına sınır dışı edilmeyeceğini belirten Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55. maddesinde belirtilen hükümlere de aykırıdır. Dernek, Türk devletine, Suriyeli mültecilerin kendilerini tehlikeye atacak bir yere geri gönderilmelerinin hukuka aykırı olduğunu belirten uluslararası hukuku ve Türk hukukunu uygulaması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin tarafsızlığını korumaya, himayelerini sağlamaya ve Suriyelilere saldıran ve onlara karşı kışkırtanları cezalandırmaya çağırmaktadır.

Dernek, uluslararası toplumu Suriyeli mültecilere karşı sorumluluk üstlenmeye, desteklerini artırmaya ve nerede olurlarsa olsunlar haklarını korumaya çağırmaktadır. Dernek, Suriyeli mülteciler sorununun temel çözümünün, işlenen suçların ve ihlallerin faillerinin hesap vermesini sağlayan ve yerinden edilmiş tüm kişilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşünü sağlayacak güvenli bir ortam oluşturan gerçek bir siyasi geçişi içeren, Suriye’de Suriye halkının taleplerini karşılayan bir siyasi sürecin tamamlanmasında yattığını vurgulamaktadır.