Haseke, 26 Mayıs 2021- Kuzeydoğu Suriye’de Özerk Yönetim Yürütme Konseyi’nin 17 Mayıs 2021’de akaryakıt fiyatlarını artırmaya yönelik yayınladığı /119/ sayılı Kararın ardından, kapsayıcı ve eşi görülmemiş protestoların bir parçası olarak Haseke vilayetinin çeşitli yerlerinde de halk gösterileri dalgası patlak verdi.

18 Mayıs sabahı başlayan gösterilere Haseke’nin güneyindeki 47. bölgede şiddetli protestolar ve lastik yakma eylemleri eşlik etti. Gösteriler daha sonra Haseke, Kamışlı, Şeddadi ve Malikiye şehirlerine yayıldı. SACD’nin tahminlerine göre Haseke vilayetinin çeşitli bölge ve köylerinde 15 protesto merkezi bulunmaktaydı.

Gösterilerin ikinci gününde SDG güvenlik güçlerinin göstericilere baskı ve ateş açması, sekiz kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Özerk Yönetim Yürütme Konseyi, bu büyük halk hareketinin bir sonucu olarak, bu bölgede yaşayan insanların korkunç yaşam koşullarını daha da kötüleştirip büyük zarara uğratan /119/ sayılı kararı iptal etme kararı aldı.

Bu gösteriler, elektriğin ve suyun olmaması, fahiş gıda fiyatları, idari yolsuzluklar, karar alma yetkisinin SDG üyesi olan yabancıların elinde olması ve Suriye vatandaşlarının çıkarların hiçe sayılması gibi kötü yaşam koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

SACD, bu halk hareketinin uzun süredir kötüye giden ve kaçınılmaz olarak daha büyük bir yerinden edilme dalgasına yol açacak durumun tehlikeli bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Üstelik bu durum, SDG’nin kontrolündeki bölge ve kasabalarda, IŞİD nüfuzunun yeniden ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşiyor. Bütün bunlara Özerk Yönetim’in yolsuzluğa, özgürlüklerin baskı altına alınmasına ve ayrımcılığa dayalı politikaları eşlik ederken, bölgenin asıl halkı halen Kuzey Irak, komşu ülkeler ve Avrupa’daki kamplarda mülteci konumundadır.

Bütün bu bozulmalar, toplumu koruması gereken ancak bölgedeki sonuçlarının yansıması farklı olan yönetici otoritenin varlığında ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle, farklı geçmişlere sahip sivil toplumu desteklemeye ve harekete geçirmeye çalışıp, vatandaşların çıkarlarını ve onurunu savunmak gerekmektedir. En azından tehlikeli sonuçları olacak bir toplumsal patlamayı önlemek için, Özerk Yönetim’i destekleyen uluslararası partiler, güvenlik ve ekonomi politikalarını değiştirmesi için yönetime baskı yapmalıdır. Aksi takdirde, bunun bedelini Haseke ve doğu bölgesindeki Suriye vatandaşları ile komşu bölgelerdeki yerinden edilenler ödeyecektir.

Kapak fotoğrafı: Haseke’deki halka açık gösteriler (Sosyal Medya)