Açılış Konuşması

Dr. Mazen Kseibi

Açılış Konuşması - Dr. Mazen Kseibi’nin Açılış Konuşması

Bayanlar ve baylar

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

2018 yılında kurulan Suriye Vatandaşlık Onuru ve Hakları Derneği yerinden edilmiş Suriyelilerin sesini duyurmayı görev edinmiş ve seslerini Suriye hakkındaki herhangi bir siyasi çözüme dahil etmeyi vaad eden bir halk hareketidir. Temel amacımız Suriyelilerin her birinin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ve emniyet, hukuki, siyasi, sosyal ve insani hakları kapsamında evlerine geri dönmelerini sağlamaktır.

Bugün Suriye krizi tarihinin önemli bir anına şahitlik ediyoruz. Suriyelilerin topraklarında ve sığındıkları ülkelerdeki insani, yaşamsal ve toplumsal durumlarının kötüleşmeye devam ettiği, Suriyeliler arasında umutsuzluk ve hayal kırıklığına neden olan bir siyasi çıkmazın olduğu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip Suriyelilere karşı işlediği suçların bazılarını tekrar ettiği uluslararası bir yol ayrımının ortasındayız. Uluslararası toplum tarafından yıllardır Suriyelilere siyasi çözümün ara bulucusu ve garantörü olarak kabul ettirilmeye çalışılan Rusya.

Komşu ülkeler ve Avrupa'ya (Frontex'e göre Avrupa sınırlarını geçmeyi başaran Suriyeli sığınmacıların sayısı geçtiğimiz Temmuz ayına kadar 40.000'den fazlaydı) yeni mülteci dalgalarının artmasıyla birlikte Suriye çıkmazı her zamankinden daha karmaşık ve uluslararası toplum için daha tehlikeli hale gelmiş, bir "uyuşturucu devleti"ne, bölgesel ve uluslararası istikrarsızlık kaynağına dönüşmüştür.

Suriye konusundaki tek çıkış yolunun, açık ve doğrudan uluslararası garantiler ve desteklerle kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu çözümün odak noktası, nerede olurlarsa olsunlar yerinden edilmiş tüm Suriyeliler ve tutuklular sorunudur. Bölgeler ve geçmişler genelinde Suriye toplumunun en geniş kesimini görmezden gelen bir siyasi çözümün meşruiyeti, başarılı olma olasılığı veya sürdürülebilirliği yoktur. Suriye'yi ve Suriye halkını bulunduğu noktaya getiren sebepleri dikkate almayan bir çözüm:

Yerinden edilenlerin ve tutuklularıdır

Suriyelileri dikkate almadan kısmi ve doğaçlama teorik çözüm önerilerine uzun yıllardır tanık olduk. Bugünün gerçeği, tüm bu girişimlerin tamamen başarısız olduğunu doğrulamaktadır. Suriye rejimi ya da sığınmacı ülkelerdeki durum kötüye gidiyor ve bu durumun yeni sonuçları bölgeyi ve Avrupa'yı etkilemeye başladı.

Suriye'deki koşullar değişmeden ve güvenli, onurlu ve gönüllü bir geri dönüş sağlanmadan önce sığınılan ülkelerindeki Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmelerini ve Suriye'ye dönmelerini talep eden halkçı ve siyasi söylemin artmasıyla birlikte, yerinden edilmiş Suriyelilerin çoğunluğunun Suriye'ye, kendi evlerine geri dönmek istediğini burada gösteriyoruz. Ancak doğru koşullar altında ve kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün parçası olarak bunu başarmaya çalışıyoruz.

Rejim kontrolündeki bölgelerden birkaç kilometre uzakta bulunan milyonlarca Suriyelinin, içinde bulundukları zorlu yaşam koşullarına rağmen hala geri dönmeyi reddettiğini burada teyit ediyoruz. Çalışmalarımız, Suriyeli mültecilerin %74'ünün Suriye'deki mevcut koşullar göz önüne alındığında geri dönmeye isteksiz olduklarını fakat %83'ünün kendileri için uygun güvenli ortam sağlandığında geri dönmeye istekli olduklarını göstermiştir.

Son dört yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Suriye sorununun tek çözümünün, herhangi bir siyasi çözümün temel taşı olan tüm Suriyeliler için güvenli, gönüllü ve onurlu bir dönüşü garanti eden güvenli bir ortamın sağlanmasında yattığını tartışmasız bir şekilde bize göstermiştir.

Dernek, geçtiğimiz üç yıl boyunca her yerde Suriyelilerin tüm kesimlerini temsil edenlerle iletişim kurmak için yoğun çaba sarf etti. Hakikati ve korkularını derinlemesine anlamak için taleplerini ve isteklerini dinledi. Daha sonra bu öngörüleri anayasal, hukuki, sosyal, siyasi, insan hakları ve hatta lojistik yönleriyle bu güvenli ortamı inşa etmede gerekli temel ve koşulları yansıtan bir yol haritasına dönüştürmek için bu çıktıları akademisyenlere, hukuk uzmanlarına, Suriyeli ve uluslararası uzmanlara aktardık. Bu inşa sürecinde başarılı olmak ve Suriyelilerin yeni bir Suriye'yi, tüm Suriyeliler için bir Suriye'yi, özgürlüklerin, hakların ve onurun Suriye'sini yeniden inşa etmenin yolunu açan güvenli bir ortama gönüllü ve onurlu bir dönüş kararı almalarını sağlamak adına başta Bosna ve Dayton Anlaşması olmak üzere diğer ülkelerden benzer deneyimlere sahip bir grup uluslararası uzmanla uygulanacak pratik adımları aşama aşama tartıştık.

Bugün buraya bunun için geldik: Size yerinden edilmiş Suriyelilerin sesini ve vizyonunu yansıtan güvenli bir ortam için bir yol haritası sunmak. Tüm Suriyelilere daha iyi bir gelecek garanti eden sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için siyasi engelleri ortadan kaldırmaya ve siyasi süreci rayına oturtmaya yardımcı olacağına inanıyoruz.

Burada bulunan herkese ve bizi çevrimiçi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu konferansın düzenlenmesine yardımcı olan herkese ve özellikle Avrupa Barış Merkezi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Go to Top