İntikam, Baskı ve Korku:

Esad'ın Yerlerinden Edilmiş Suriyelilere Verdiği Sözlerin vaatlerin Ardındaki Gerçekler

Bu benzeri görülmemiş rapor, SACD’nin Veri Toplama ve Analiz Ekibi tarafından aylarca süren derinlemesine bir araştırma sonucudur ve Suriye’nin Esad’ın elinde tuttuğu bölgelerine geri dönmeye zorlanan Suriyelilerin uğradığı yaygın ve sistematik ihlalleri belgeliyor. Araştırmacılar, Suriye’nin Esad’ın elinde tuttuğu bölgelerine geri dönenlerin karşılaştığı durumun geçerli, güvenilir ve kapsamlı bir resmini elde etmek için Humus, Şam kırsalında, Dara’a ve Halep’te 165 kişiyle röportaj yapmak için son derece zor koşullarda çalıştı.
Rapor, 13 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyelinin kaderi, Suriye’nin geleceği için bölgenin ve ötesindeki istikrarın etkisi ile ilgili kilit sorulardan birini oluşturduğu bu zamanda eşsiz bir değere sahiptir. Raporun önemi, BMMYK dahil hiçbir uluslararası kuruluşun Esad’ın kontrolü altındaki tüm alanlara gerçek, sansürsüz erişimi olmadığı gerçeğiyle daha da önem kazanıyor.

Esad rejimi, yerinden edilmiş Suriyelilerin büyük bir bölümünün evlerini ve mülklerini ayrımcı yasalar, yıkımlar ve yanlış “yeniden yapılanma” uygulamaları yoluyla tahliye etmelerine yönelik bir demografik değişim politikası uygulamaktadır. Rejim ve Rus müttefikleri, özellikle Avrupa Birliği’nden gelen uluslararası fonlar başta olmak üzere Suriye’de “yeniden yapılanma” planlarını finanse etmek ve yerinden edilmiş insanların örgütlü bir şekilde yurtlarına geri dönüşü gerçekleşmeden önce, Suriye’nin demografik görünümüne yönelik çok yönlü bir çabayla yeni gerçeklikleri inşa etmek noktasında umutsuz hissediyorlar. Rejim ve Rus müttefikleri, bu amaca ulaşmak için, yerinden edilmiş kişilerin Esad’ın elinde olan bölgelere geri dönme özgürlüğüne sahip olduğuna, geri dönenlerin zulüm ve tacizden korunacağına ve mülklerini geri alacaklarına ve huzurlu bir yaşam sürmelerine izin verileceğine ilişkin yalan ve yanlış öyküler ön sürüyorlar. Bu raporun da ortaya koyduğu gibi, hiçbir şey gerçeklerden öteye geçemez.

Bu rapor ve bunun temelini oluşturan araştırma sırasında, Esad yönetiminin elinde tuttuğu bölgelere geri dönen insanlardan (çoğunlukla yeni yerleştirildikleri yerlerdeki şiddetli yaşam koşulları nedeniyle veya rejimin güvenli geri dönüş vaatlerine inandıkları için) ve önceden muhalif güçlerin kontrolü altında olan fakat daha sonra sözde uzlaşma anlaşmaları kapsamında rejim güçleri tarafından ele geçirilen bölgelerde kalan insanlardan tanık ifadeleri toplamak için benzeri görülmemiş bir çaba gösterilmiştir.

Rapor, ülkelerine geri dönenlerin ve “uzlaşma anlaşmaları” kapsamındaki bölgelerde yaşayanların güvenlik durumlarının yanı sıra bu insanların temel hizmetlere erişimini, Esad'ın yönetiminde olan bölgelerdeki genel yaşam koşullarını ve daha önce yerinden edilmiş kişilerin geri dönüş süreci ve diğer sorunları hakkındaki görüşlerini belgeliyor.